ആഗോള സാമ്പത്തിക ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കിടയിലും വിദേശത്ത് യുഎഇ നിക്ഷേപങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു: യുഎഇഐസി സെക്രട്ടറി ജനറൽ

ആഗോള സാമ്പത്തിക ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കിടയിലും വിദേശത്ത് യുഎഇ നിക്ഷേപങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു: യുഎഇഐസി സെക്രട്ടറി ജനറൽ
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 24,(WAM)--ആഗോള സാമ്പത്തിക ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും വിദേശത്ത് യുഎഇ നിക്ഷേപം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതായി യുഎഇ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കൗൺസിൽ (യുഎഇഐസി) സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജമാൽ ബിൻ സെയ്ഫ് അൽ ജർവാൻ പറഞ്ഞു.ഭാവി തലമുറയെ മൂല്യവത്തായതും പ്രായോഗികവുമായ പ്രോജക്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിത