പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ രാഷ്ട്രപതിയും യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലും

പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻ രാഷ്ട്രപതിയും യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലും
ഈജിപ്ഷ്യൻ രാഷ്‌ട്രപതി അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽ-സിസി, യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഗാസ മുനമ്പിലെ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവിധ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങൾ യോഗം അഭിസംബോധന ചെയ്തു.കെയ്‌റോയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ, രാഷ്‌ട്രപതി സിസി യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൻ്റെ