തടവിലാക്കപ്പെട്ടതും, കാണാതായവരുമായ ജീവനക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് യുഎൻ മേധാവി

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഘർഷ മേഖലകളിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുഎൻ ജീവനക്കാരുടെ ധീരതയെയും അർപ്പണബോധത്തെയും യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പ്രശംസിച്ചു. തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരും കാണാതായവരുമായ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്യദാർഢ്യ ദിനമായ മാർച്ച് 25ന് സ്പീക്കർ നൽകിയ സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യ