ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്കാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടി യുഎഇ പാർലമെൻ്ററി ഡിവിഷൻ

ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്കാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടി യുഎഇ പാർലമെൻ്ററി ഡിവിഷൻ
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 26,(WAM)--സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സംസ്കാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പാർലമെൻ്ററി നയതന്ത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇൻ്റർ പാർലമെൻ്ററി യൂണിയനിലെ (ഐപിയു) ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ (എഫ്എൻസി) പാർലമെൻ്ററി ഡിവിഷൻ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി ഡോ. അലി റാഷി