അധിനിവേശ പലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് 8,000 ദൂനാമുകൾ ജപ്തിചെയ്യുമെന്ന ഇസ്രായേൽ പ്രഖ്യാപനത്തെ അപലപിച്ച് യുഎഇ

അധിനിവേശ പലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് 8,000 ദൂനാമുകൾ ജപ്തിചെയ്യുമെന്ന ഇസ്രായേൽ പ്രഖ്യാപനത്തെ അപലപിച്ച് യുഎഇ
അധിനിവേശ പലസ്തീൻ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജോർദാൻ താഴ്‌വരയിലെ 8,000 ദൂനാം ഭൂമി കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായും അധിനിവേശ പലസ്തീൻ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരവും നിയമപരവുമായ പദവി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്ര