യെമനിലെ മുഖല്ലയിൽ അൽ ഖൈർ മെഡിക്കൽ വീക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച് ഇആർസി

യെമനിലെ മുഖല്ലയിൽ അൽ ഖൈർ മെഡിക്കൽ വീക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച് ഇആർസി
മുഖല്ല, 2024 മാർച്ച് 28, (WAM) – യെമനിലെ ഹദ്‌റമൗത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ മുഖല്ല നഗരത്തിലെ റബ്‌വത് ഖലഫിലുള്ള അൽ മഹ്വാർ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൽ എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് (ഇആർസി) സംഘടിപ്പിച്ച അൽ ഖൈർ മെഡിക്കൽ വീക്കിൽ 1,000-ത്തോളം ആളുകൾ ഗുണഭോക്താക്കളായി പങ്കെടുത്തു.ഹദ്‌റമൗത്ത് ഗവർണർ മബ്ഖൗട്ട് മുബാറക് ബിൻ മാദിയുടെ രക