സ്ഥാപക പിതാവിന്‍റെ പൈതൃകമാണ് യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മാനവിക, ദാന മൂല്യങ്ങളുടെ ഉറവിടം: സഹിഷ്ണുത സഹവർത്തിത്വ മന്ത്രി

സ്ഥാപക പിതാവിന്‍റെ പൈതൃകമാണ് യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മാനവിക, ദാന മൂല്യങ്ങളുടെ ഉറവിടം: സഹിഷ്ണുത സഹവർത്തിത്വ മന്ത്രി
മതം, വംശം, ദേശീയത, നിറം എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും സഹായം നൽകുന്ന യുഎഇയുടെ മാനുഷിക സമീപനവും കുലീനതയും പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് സായിദ് മാനുഷിക ദിനം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതെന്ന് സഹിഷ്ണുത സഹവർത്തിത്വ മന്ത്രി ശൈഖ് നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക് അൽ നഹ്യാൻ പറഞ്ഞു.“യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും എമിറാ