20 ബില്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള സായിദ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ലെഗസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആരംഭിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി

20 ബില്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള സായിദ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ലെഗസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആരംഭിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 29,(WAM)--യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ സായിദ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ലെഗസി ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ സമാരംഭത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലരായ സമൂഹങ്ങളിലെ മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 20 ബില്യൺ ദിർഹം അനുവദിച്ചു.ഈ സംരംഭം സായിദ് മാനുഷിക ദിനത്തോട് യോജിച്ച് രാ