യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പ ഡാറ്റയുടെ പിൻബലത്തിൽ റെക്കോർഡ് വില രേഖപ്പെടുത്തി സ്വർണ്ണം

യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പ ഡാറ്റയുടെ പിൻബലത്തിൽ റെക്കോർഡ് വില രേഖപ്പെടുത്തി സ്വർണ്ണം
ഫെഡറൽ റിസർവ് ജൂണിൽ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന് യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പം ഉറപ്പിച്ചതോടെ സ്വർണവില തിങ്കളാഴ്ച റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തി.റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, സ്‌പോട്ട് ഗോൾഡ് ഔൺസിന് 1.2% ഉയർന്ന് 2,258.12 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി, 0529 ജിഎംടി പ്രകാരം, സെഷനിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 2,