പലസ്തീൻ ജനതയെ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനെ പൂർണമായി എതിർത്ത് ഈജിപ്തും ജോർദാനും

പലസ്തീൻ ജനതയെ  അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനെ പൂർണമായി എതിർത്ത് ഈജിപ്തും ജോർദാനും
ജോർദാനിലെ അബ്ദുല്ല രണ്ടാമൻ ബിൻ അൽ ഹുസൈൻ രാജാവും ഈജിപ്ഷ്യൻ രാഷ്‌ട്രപതി അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽ സിസിയും പലസ്തീനികളെ അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനെ പൂർണമായി എതിർക്കുന്നുവെന്നും, പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനായി യുഎൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച  ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം നിലനിർത്തേണ്ടത് ന്യായമായതും സമഗ്രവുമായ ഒരു പരിഹാരം