യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ റെക്കോർഡിന് താഴെ സ്വർണം വില

യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ റെക്കോർഡിന് താഴെ സ്വർണം വില
ഫെഡറൽ റിസർവ് ഈ വർഷം മൂന്ന് നിരക്ക് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ശക്തമായ യുഎസ് ഡാറ്റയെത്തുടർന്ന് ഡോളറും ട്രഷറി യീൽഡും സ്ഥിരത പുലർത്തിയതിനാൽ, ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ സ്വർണ്ണ വില കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്ന റെക്കോഡ് ഉയർന്നതിലും താഴെയായി.06:24 ജിഎംടി വരെ, സ്‌പോട്ട് ഗോൾഡ് 0.2%