ഗാസ മുനമ്പിൽ വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ ടീമിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു

ഗാസ മുനമ്പിൽ വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ ടീമിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു
അമാൽതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ യുഎഇയുടെ പങ്കാളിയായ വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ ടീമിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേലി അധിനിവേശ സേന  നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.ഈ അപകടകരമായ സംഭവവികാസത്തിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്രയേലാണെന്നും, അടിയന്തരവും സ്വതന്ത്രവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണത്തിനും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമത്തി