ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി യുഎഇയും, സൈപ്രസും

ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ ജീവനക്കാർ  കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി യുഎഇയും, സൈപ്രസും
യുഎഇയും, സൈപ്രസും വേൾഡ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ (ഡബ്ല്യുസികെ) മാനുഷിക സഹായ തൊഴിലാളികൾക്കെതിരായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പണിമുടക്കിനെ അപലപിച്ചു.ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ഇരകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മാനുഷിക പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ എല്ലാ ആക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും അ