ഗാസ മുനമ്പിലെ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് പിന്തുണയേകാൻ കെയ്‌റോയിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഇആർസി

ഗാസ മുനമ്പിലെ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് പിന്തുണയേകാൻ കെയ്‌റോയിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഇആർസി
ഗാസ മുനമ്പിലെ പലസ്തീനികൾക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാനും തയ്യാറാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് (ഇആർസി) കെയ്‌റോയിൽ "യുഎഇയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്ത് വഴി ഗാസയിലെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക്" എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മാധ്യമ വിദഗ്ധർ, കലാകാര