വടക്കൻ ഗാസയിൽ 22-ാമത് മാനുഷിക സഹായ എയർഡ്രോപ്പ് നടത്തി 'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്'

വടക്കൻ ഗാസയിൽ 22-ാമത് മാനുഷിക സഹായ എയർഡ്രോപ്പ് നടത്തി 'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്'
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് കമാൻഡ് "ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്" പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 22-ാമത് എയർഡ്രോപ്പ് മാനുഷിക, ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.യുഎഇ വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് സി17 വിമാനങ്ങളും ഈജിപ്ഷ്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സി130 വിമാനവും എയർഡ്രോപ്പ് ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്തു.82 ടൺ ഭക്ഷണവും ദു