ദുബായ് ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ഓഫീസിൻ്റെ വാർഷിക മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് പങ്കെടുത്തു

ദുബായ് ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ഓഫീസിൻ്റെ വാർഷിക മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് പങ്കെടുത്തു
ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്  മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ദുബായ് ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ഓഫീസിൻ്റെ വാർഷിക മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ ദുബായ് ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും യുഎഇയുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ധനകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ