ഡ്രോൺ ചാമ്പ്യൻസ് റേസിന് ഷാർജ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

ഡ്രോൺ ചാമ്പ്യൻസ് റേസിന് ഷാർജ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും
ഷാർജ, 2024 ഏപ്രിൽ 06, (WAM --ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോൺ റേസിംഗ് ലീഗായ മൾട്ടിജിപിയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രോൺ ചാമ്പ്യൻസ് റേസിന് ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ 21 വരെ ഷാർജ ഗവൺമെൻ്റ് മീഡിയ ബ്യൂറോ (എസ്ജിഎംബി) നടത്തുന്ന അൽ മജാസ് ആംഫി തിയേറ്ററിൽ നടക്കും. ലോക ചാമ്പ്യന്മാരും അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡുകൾ നേടിയവരുമായ 16 എലൈറ്റ് ഡ്