2024 ലെ ബാസ്‌ക് കൺട്രി ടൂറിൻ്റെ ഓവറോൾ യുഎഇ ടീം എമിറേറ്റ്‌സ് വിജയികളായി

2024 ലെ ബാസ്‌ക് കൺട്രി ടൂറിൻ്റെ ഓവറോൾ യുഎഇ ടീം എമിറേറ്റ്‌സ് വിജയികളായി
ഐബർ, സ്പെയിൻ, 2024 ഏപ്രിൽ 7,(WAM)--തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായ ടൂർ ഓഫ് ബാസ്‌ക് കൺട്രിയിൽ (ഔദ്യോഗികമായി ഇറ്റ്‌സുലിയ ബാസ്‌ക് കൺട്രി 2024 എന്നറിയപ്പെടുന്നു) മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ യുഎഇ ടീം എമിറേറ്റ്‌സ് റൈഡർ ജുവാൻ അയുസോ മൊത്തത്തിലുള്ള കിരീടം ഉറപ്പിച്ചു. കാർലോസ് റോഡ്രിഗസ് (ഇനിയോസ്-ഗ്രനേഡിയേഴ്സ്) അ