മുസ്ലീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സ് റമദാൻ ദൗത്യങ്ങൾ സമാപിച്ചു

മുസ്ലീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സ്  റമദാൻ ദൗത്യങ്ങൾ  സമാപിച്ചു
അബുദാബി, 2024 ഏപ്രിൽ 9,(WAM)--അനുഗ്രഹീതമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മുസ്ലീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സിൻ്റെ ദൗത്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ സമാപിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്‌ലിംകളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ മതബോധം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും സമൂഹങ്ങളു