മോസ്കോയിൽ ബ്രിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗങ്ങളിൽ ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ പങ്കെടുത്തു

മോസ്കോയിൽ ബ്രിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗങ്ങളിൽ ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ പങ്കെടുത്തു
മോസ്കോ, 2024 ഏപ്രിൽ 12,(WAM)--ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിലിലെ (എഫ്എൻസി) പ്രതിരോധ, ആഭ്യന്തര, വിദേശകാര്യ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ഡോ. അലി റാഷിദ് അൽ നുഐമി മോസ്‌കോയിലെ ബ്രിക്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു.റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഫെഡറൽ അസംബ്ലിയുടെ ഫെഡറേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർവുമൺ വാലൻ്റീന മാറ്