പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളും ഗാസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയും ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയും, ബഹ്‌റൈൻ രാജാവും

പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളും ഗാസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയും ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയും, ബഹ്‌റൈൻ രാജാവും
യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും ബഹ്‌റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫയും ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. സഹോദര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പങ്കിട്ട താൽപ്പര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണ ശ്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും, പരസ്പരം താൽപ്പര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളും യോഗം ചർ