ക്യുഎസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിംഗിൽ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി അബുദാബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ക്യുഎസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിംഗിൽ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി അബുദാബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി
സബ്ജക്ട് 2024-ലെ ക്വാക്വരെല്ലി സൈമണ്ട്സ് (ക്യുഎസ്) വേൾഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി റാങ്കിംഗിൽ അബുദാബി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി യുഎഇയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ആഗോളതലത്തിൽ 288-ാം സ്ഥാനവും നേടി. സോഷ്യൽ സയൻസസിലും മാനേജ്‌മെൻ്റിലും കാര്യമായ പുരോഗതി കാഴ്ചവെച്ച യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, ബിസിനസ്സ്, മാനേജ്‌മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ വിഷയ മേഖലകളിൽ മികച്ച