ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ്, എൻഡോവ്‌മെൻ്റ്, സകാത്ത് എന്നിവയുടെ ചെയർമാനായി ഒമർ ഹബ്തൂർ അൽ ദാരെ നിയമിതനായി

ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ്, എൻഡോവ്‌മെൻ്റ്, സകാത്ത് എന്നിവയുടെ ചെയർമാനായി  ഒമർ ഹബ്തൂർ അൽ ദാരെ നിയമിതനായി
ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ്, എൻഡോവ്‌മെൻ്റുകൾ, സകാത്ത് എന്നിവയുടെ ചെയർമാനായി ഡോ. ഒമർ ഹബ്തൂർ അൽ ദാരെയെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഫെഡറൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ് ആൻഡ് എൻഡോവ്‌മെൻ്റിൽ ഇസ്‌ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ് എക്‌സിക്