വേനലവധിക്കാലത്തെ ചൂട് തരംഗം നേരിടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് അവലോകനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉയർത്തുന്ന ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളും കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന വേനൽക്കാല മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ  ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് (പിഎംഒ) അറിയിച്ചു."2024 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിലെ താപനില  രാജ്യത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗ