വേൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ എനർജി സമ്മിറ്റ് 2024 അബുദാബിയിൽ ആരംഭിച്ചു

അബുദാബി, 2024 ഏപ്രിൽ 16,(WAM)--2024 ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഫ്യൂച്ചർ എനർജി സമ്മിറ്റ് (ഡബ്ല്യുഎഫ്ഇഎസ്) അബുദാബിയിലെ അഡ്നെക് സെൻ്ററിൽ ആരംഭിച്ചു. അബുദാബി ഫ്യൂച്ചർ എനർജി കമ്പനി (മസ്ദർ) ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ത്രിദിന ഉച്ചകോടി, ശുദ്ധ ഊർജത്തിലേക്ക് ആഗോള പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നവീകരണവും