ടിവി ബ്രിക്‌സുമായി മാധ്യമ സഹകരണ കരാർ ഒപ്പുവച്ച് വാം

ടിവി ബ്രിക്‌സുമായി മാധ്യമ സഹകരണ കരാർ ഒപ്പുവച്ച് വാം
എമിറേറ്റ്‌സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി (വാം) ബ്രിക്‌സ്-അംഗ മാധ്യമ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കായ ടിവി ബ്രിക്‌സുമായി മാധ്യമ സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.വാം ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ജലാൽ അൽറയ്‌സിയും ടിവി ബ്രിക്‌സ് സിഇഒ ജന്ന ടോൾസ്‌റ്റിക്കോവയും ചേർന്ന് ഡിജിറ്റലായി ഒപ്പുവെച്ച കരാർ ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ എന്ന