പലസ്തീൻ്റെ യുഎൻ അംഗത്വ ബിഡ് അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ യുഎൻഎസ്‌സി പരാജയപ്പെട്ടതിൽ യുഎഇ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു

പലസ്തീൻ്റെ യുഎൻ അംഗത്വ ബിഡ് അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ യുഎൻഎസ്‌സി പരാജയപ്പെട്ടതിൽ യുഎഇ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു
അബുദാബി, 2024 ഏപ്രിൽ 19,(WAM)--പലസ്തീന് പൂർണ യുഎൻ അംഗത്വത്തിനുള്ള കരട് പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ യുഎൻ രക്ഷാസമിതി (യുഎൻഎസ്‌സി) പരാജയപ്പെട്ടതിൽ യുഎഇ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മേഖലയിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പാണ് പലസ്തീന് പൂർണ അംഗത്വം നൽകുന്നതെന്ന് യുഎഇ അടിവരയിടുന്നു.സമാധാ