എഐഎം കോൺഗ്രസ് 2024: മുൻനിര ആഗോള നിക്ഷേപകരുടെ സംഗമ വേദി

എഐഎം കോൺഗ്രസ് 2024: മുൻനിര ആഗോള നിക്ഷേപകരുടെ സംഗമ വേദി
2024 മെയ് 7 മുതൽ മെയ് 9 വരെ "ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നത്: ആഗോള സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് പുതിയ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ" എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്കായുള്ള ആഗോള സമ്മേളനമായ എഐഎം കോൺഗ്രസിന് അബുദാബി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.25-ലധികം സർക്കാർ മന്ത്രിമാർ, 45 നഗര മേയർമാർ, 12 സെൻട്രൽ ബാങ്ക