ദുബായ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഏപ്രിൽ 23 ന് ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്

ദുബായ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഏപ്രിൽ 23 ന് ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്
ദുബായ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും  , സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്കും, സർക്കാർ സാമൂഹിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും ഈ  മാസത്തെ ശമ്പളം ഏപ്രിൽ 23 ചൊവ്വാഴ്ച വിതരണം ചെയ്യാൻ ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും ദുബായ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക