രണ്ടാമത് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് കരിയർ എക്സിബിഷന് അബുദാബിയിൽ തുടക്കമായി

രണ്ടാമത് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് കരിയർ എക്സിബിഷന് അബുദാബിയിൽ തുടക്കമായി
അബുദാബി, 2024 ഏപ്രിൽ 21,(WAM)--വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതിക മന്ത്രി ഡോ. സുൽത്താൻ അൽ ജാബർ, എമിറാത്തി ടാലൻ്റ് കോംപറ്റീറ്റീവ്‌നസ് കൗൺസിൽ (നഫീസ്) സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഘനം ബുട്ടി അൽ മസ്‌റൂയി, അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഒമർ അൽ സുവൈദി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വ്യവസായ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ (എംഒഐഎടി) ഇൻഡസ്‌ട്