ഭക്ഷ്യ തട്ടിപ്പ് ചെറുക്കുന്നതിന് ആദ്യ പ്രാദേശിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ അഡാഫ്‌സ

ഭക്ഷ്യ തട്ടിപ്പ് ചെറുക്കുന്നതിന് ആദ്യ പ്രാദേശിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ അഡാഫ്‌സ
ഈ മാസം 23, 24 തീയ്യതികളിൽ  ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സിമ്പോസിയം  അബുദാബിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുക്കയാണ് അബുദാബി അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി (അഡാഫ്‌സ) . ഭക്ഷ്യ തട്ടിപ്പ് ചെറുക്കാൻ ഒരുമിച്ച് എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പ്