സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങളും പദ്ധതികളും ചർച്ച ചെയ്ത് മന്ത്രിതല വികസന കൗൺസിൽ

സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങളും പദ്ധതികളും ചർച്ച ചെയ്ത് മന്ത്രിതല വികസന കൗൺസിൽ
ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അബുദാബിയിലെ കസർ അൽ വതാനിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിതല വികസന കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.യോഗത്തിൽ, രാജ്യത്തെ സർക്കാർ തൊഴിൽ സമ്പ്രദായം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിരവധി സംരംഭങ്ങളും നയങ്ങളും പദ്ധതികളു