കസ്റ്റമർ കൗൺസിലുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ധനമന്ത്രാലയം

കസ്റ്റമർ കൗൺസിലുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ധനമന്ത്രാലയം
സീറോ ഗവൺമെൻ്റ് ബ്യൂറോക്രസി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി യുഎഇ ധനമന്ത്രാലയം ഉപഭോക്തൃ കൗൺസിലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ കൗൺസിലുകൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രക്രിയകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അവരുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഫീഡ്ബാക്ക് ശേഖരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.യുഎഇ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൊവ്വാഴ്ച ദുബായിൽ