യുഎഇയുടെ ആദ്യ വെർട്ടിപോർട്ടിന് ജിസിഎഎ പ്രവർത്തന അനുമതി നൽകി

യുഎഇയുടെ ആദ്യ വെർട്ടിപോർട്ടിന് ജിസിഎഎ പ്രവർത്തന അനുമതി നൽകി
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിലെ ആദ്യത്തെ വെർട്ടിപോർട്ടിന് ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ (ജിസിഎഎ) പ്രവർത്തനാനുമതി ലഭിച്ചു, വാഹനം  അബുദാബിയിലെ ഡ്രിഫ്റ്റ്എക്സ് ഇവൻ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. ഗതാഗത വ്യവസായത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിത സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ യുഎഇ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്, ക്രിയാത്മകമായ