മുറിവേറ്റ പലസ്തീൻ കുട്ടികളുടെയും കാൻസർ രോഗികളുടെയും 16-ാമത്തെ സംഘം വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സക്കായി യുഎഇയിൽ

മുറിവേറ്റ  പലസ്തീൻ കുട്ടികളുടെയും കാൻസർ രോഗികളുടെയും 16-ാമത്തെ സംഘം വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സക്കായി യുഎഇയിൽ
ഗാസയിൽ പരിക്കേറ്റ 1,000 കുട്ടികൾക്കും 1,000 കാൻസർ രോഗികൾക്കും വൈദ്യചികിത്സ നൽകാനുള്ള യുഎഇയുടെ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, പരിക്കേറ്റ 25  പലസ്തീൻ കുട്ടികളും കാൻസർ രോഗികളും, 51 കുടുംബാംഗങ്ങളും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ യുഎഇയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഈജിപ്തിലെ അൽ അരിഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സായിദ് ഇൻ്റർ