ഖോർഫക്കാൻ തീരത്ത് റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 2.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂചലനം: എൻസിഎം

ഖോർഫക്കാൻ തീരത്ത് റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 2.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂചലനം: എൻസിഎം
അബുദാബി, 2024 ഏപ്രിൽ 27, (WAM) -- ഏപ്രിൽ 27-ന് യുഎഇ സമയം 03:03-ന്, ഖോർ ഫക്കൻ തീരത്ത് 2.8 റിക്ടർ സ്കെയിൽ തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പം നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജിയുടെ (NCM) നാഷണൽ സീസ്മിക് നെറ്റ്‌വർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും യുഎഇയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എൻസിഎം പുറത്തിറക്കി