സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ ഒപ്പുവച്ച് യുഎഇയും ഉക്രെയ്നും

സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ ഒപ്പുവച്ച് യുഎഇയും ഉക്രെയ്നും
യുഎഇയും ഉക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിൻ്റെ (സിഇപിഎ) നിബന്ധനകൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകി. 2031 ഓടെ എണ്ണ ഇതര വിദേശ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ മൂല്യം 4 ട്രില്യൺ ദിർഹമായി ഉയർത്താനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് കരാർ.വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ. താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദിയും ഉക്രെയ്‌നിൻ്റെ ആദ്യ