കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവത്തിൽ ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി പങ്കെടുക്കുന്നു

കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവത്തിൽ ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി പങ്കെടുക്കുന്നു
എക്സ്പോ സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന 'ഷാർജ ചിൽഡ്രൻസ് റീഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ' പതിനഞ്ചാമത് പതിപ്പിൽ ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ അതോറിറ്റി (SPEA)  പങ്കെടുക്കുന്നു. 'നിങ്ങളുടെ കഥയിലെ നായകനാകൂ' എന്ന പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുട്ടികളിൽ വായനയോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.മെയ് 12 വരെ നടക്കുന