പ്രിസിഷൻമെഡ് എക്സിബിഷൻ & സമ്മിറ്റ് മെയ് 8-ന് തുടക്കമാകും

പ്രിസിഷൻമെഡ് എക്സിബിഷൻ & സമ്മിറ്റ് മെയ് 8-ന് തുടക്കമാകും
പ്രിസിഷൻമെഡ് എക്സിബിഷൻ & സമ്മിറ്റ് (പിഎംഇഎസ്) ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിൽ മെയ് 8 മുതൽ 9 വരെ നടക്കും. ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് - അബുദാബി, ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സിഎംഇ അംഗീകൃത ശാസ്ത്ര സമ്മേളനം, വ്യവസായ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, പ്രമു