സ്നേഹത്തോടെ വരയ്ക്കുക, സ്വയം വെല്ലുവിളിക്കുക: ജാപ്പനീസ് ആനിമേറ്റർ

സ്നേഹത്തോടെ വരയ്ക്കുക, സ്വയം വെല്ലുവിളിക്കുക: ജാപ്പനീസ് ആനിമേറ്റർ
ഷാർജ, 5 മെയ്, 2024 (WAM) -ആനിമേഷനിൽ 30 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ജാപ്പനീസ് ഫ്രീലാൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റായ മാസ്റ്റർ ആനിമേറ്റർ ജൂനിച്ചി ഹയാമ, കൈകൊണ്ട് വരച്ച സ്കെച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആനിമേഷൻ ആർട്ടിൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ യുവ കലാകാരന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു. ഫാൻ്റം ബ്ലഡ്, സാക്കിഗേക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ പ്രവർത്