ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂറിയ പ്ലാൻ്റിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി മുബദാല

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂറിയ പ്ലാൻ്റിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി  മുബദാല
അബുദാബി പരമാധികാര നിക്ഷേപകരായ മുബദാല ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് കമ്പനി, ആഗോള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പാർട്‌ണർമാർക്കൊപ്പം പെർഡമാൻ്റെ 6.4 ബില്യൺ ഡോളർ (4.2 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) വെസ്റ്റേൺ ഓസ്‌ട്രേലിയ യൂറിയ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഓസ്‌ട്രേലിയൻ രാസവള വ്യവസായത്തിൽ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേ