ഹോങ്കോങ്, സീഷെൽസ്, ശ്രീലങ്ക ടൂറിസം വകുപ്പുകളുമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് എമിറേറ്റ്സ്

ടൂറിസം സീഷെൽസ്, ശ്രീലങ്കൻ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ ബ്യൂറോ, കൂടാതെ ഹോങ്കോംഗ് ടൂറിസം ബോർഡ് എന്നിവയുമായി പുതിയ സഹകരണ പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കുന്നതായി എമിറേറ്റ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സീഷെൽസുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചുകൊണ്ട് സീഷെൽസിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരവും വ്യാപാരവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എമിറേറ്റ്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. എമിറ