എസ്‌സിസിഐ ആദ്യ ഷാർജ-ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ഫോറം ചെന്നൈയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു

എസ്‌സിസിഐ  ആദ്യ ഷാർജ-ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ഫോറം ചെന്നൈയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു
ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (എസ്‌സിസിഐ) ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യ വ്യാപാര ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഷാർജ-ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ഫോറത്തിന്റെ ആദ്യ യോഗം ചെന്നൈയിൽ നടന്നു. വിവിധ മേഖലകളെയും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് എമിറാത്തി കമ്പനികളും നൂറിലധികം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും ചെന്നൈയിലെ