മൂന്നാമത് ദുബായ് ഫിൻടെക് ഉച്ചകോടി 2025 മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കും

മൂന്നാമത് ദുബായ് ഫിൻടെക് ഉച്ചകോടി 2025 മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കും
ഉച്ചകോടിയുടെ മൂന്നാം പതിപ്പ് 2025 മെയ് 7 മുതൽ 8 വരെ നടക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ദുബായ് ഫിൻടെക് ഉച്ചകോടിയുടെ (DFS) രണ്ടാം പതിപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച സമാപിച്ചു.ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്റർ (ഡിഐഎഫ്‌സി) സംഘടിപ്പിച്ച ഉച്ചകോടി ദുബായ് ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും ഡിഐഎഫ്‌സി പ്രസിഡൻ