ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറലുമായി സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്ത ഷാർജ പോലീസ് കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ്

ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറലുമായി സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്ത ഷാർജ പോലീസ് കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ്
ഷാർജ പോലീസ് കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് മേജർ ജനറൽ സെയ്ഫ് അൽ സാരി അൽ ഷംസി വ്യാഴാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ  ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ സതീഷ് കുമാർ ശിവനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.സുരക്ഷ, പോലീസിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഷാർജ പോലീസിനും ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിനും എങ്ങനെ കൂടുതൽ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനാകും എന്നതായിരുന്നു സംഭാഷണത്തില