അബുദാബി ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വീക്കിന് മെയ് 13 തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാകും

അബുദാബി ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വീക്കിന് മെയ് 13 തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാകും
"ആഗോള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാവി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു" എന്ന പ്രമേയത്തിൽ അബുദാബി ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വീക്കിന് 2024 മെയ് 13 തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാകും. അബുദാബി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന പരിപാടി അബുദാബി നാഷണൽ എക്‌സിബിഷൻ സെൻ്ററിൽ നടക്കും, കൂടാതെ ആരോഗ്യ പരിപാലന നേതാക്കൾ, ഗവേഷകർ, നയരൂപകർത്താക്കൾ,