ജീവനക്കാർക്കെതിരായ എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളെയും അപലപിച്ച് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ

ജീവനക്കാർക്കെതിരായ എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളെയും അപലപിച്ച് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ
തിങ്കളാഴ്ച, യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്, യുഎൻ ജീവനക്കാർക്കെതിരായ എല്ലാ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അപലപിക്കുകയും ഗാസ മുനമ്പിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.“ഇന്ന് രാവിലെ റഫയിലെ യൂറോപ്യൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ യുഎൻ സേ