ശൈഖ് സായിദ് ബുക്ക് അവാർഡ് 19-ാം പതിപ്പിനുള്ള സമർപ്പണങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു

ശൈഖ് സായിദ് ബുക്ക് അവാർഡ് 19-ാം പതിപ്പിനുള്ള സമർപ്പണങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു
അബുദാബി അറബിക് ലാംഗ്വേജ് സെൻ്റർ (എഎൽസി) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശൈഖ് സായിദ് ബുക്ക് അവാർഡ്, അതിൻ്റെ 19-ാമത് പതിപ്പിനുള്ള സമർപ്പിക്കലുകൾ 2024 സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ സ്വീകരിക്കും. സാഹിത്യം, വിവർത്തനം, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വികസനം, മറ്റ് ഭാഷകളിലെ അറബ് സംസ്കാരം, ബാലസാഹിത്യം, അറബി കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളുടെ എഡിറ്റിംഗ്, സാഹിത്യ-കല