കുവൈത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതനായ അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഹിനെ മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അഭിനന്ദിച്ചു

കുവൈത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതനായ അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഹിനെ മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അഭിനന്ദിച്ചു
ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, കുവൈത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതനായ ശൈഖ് അഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഹിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു. തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ വിജയിക്കട്ടെയെന്നും അൽ-സബാഹിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർന്നും രാജ്യത്തിന് പ