സൗദി അറേബ്യയിലെ സംയുക്ത അറബ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

സൗദി അറേബ്യയിലെ സംയുക്ത അറബ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു
സംയുക്ത അറബ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി മാർക്കറ്റിൻ്റെ രണ്ടാം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും നോളജ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും യുഎഇയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഊർജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയം   പങ്കെടുത്തു.അറബ് ലീഗും അറബ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും സംയുക്തമായി ദമാമിലുള്ള ജിസിസി ഇൻ്റർകണക്ഷൻ അതോറിറ